Лихвен калкулатор
Калкулатор
Дата на задължение*:
Изчисли лихва към дата*:
Сума на задължението*:
   Дължима лихва:
Основен лихвен % на БНБ
Година:
Дата:Основен лихвен %
01.11.2023 3.12 %
01.10.2023 3.12 %
01.09.2023 3.12 %
01.08.2023 3.12 %
01.07.2023 3.12 %
01.06.2023 1.42 %
01.05.2023 1.42 %
01.04.2023 1.42 %
01.03.2023 1.42 %
01.02.2023 1.42 %
01.01.2023 1.42 %