Лихвен калкулатор
Калкулатор
Дата на задължение*:
Изчисли лихва към дата*:
Сума на задължението*:
   Дължима лихва:
Основен лихвен % на БНБ
Година:
Дата:Основен лихвен %
01.01.2024 3.79 %